God Jul och Gott Nytt År

jul 2

God Jul och Gott Nytt År
önskar alla medlemmar, hyresgäster och besökare av vår hemsida
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
wünscht allen Mitgliedern, Platzmietern und Besuchern unserer Homepage
Merry Christmas and a Happy New Year
wishes all members, tenants and visitors of our homepage

Styrelsen