Aktuellt 2017

 

 Nytt för 2017

 

OBS !! fel datum i höstinformationen om arbetsdag i November. Det är den 11 Nov kl 9.00

 

Efter 15 oktober stängs vattnet av på uppställningsplanen.

——————————————————————————————–

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

Kallelse!

Som andelsägare i Ernemar Hamn Ekonomisk Förening kallas du till ordinarie föreningsstämma söndagen den 19 november 2017 klockan 15:00 i OSS klubbstuga Ernemar.

Motioner som Ni vill ska behandlas på stämman ska ha kommit styrelsen tillhanda senast måndagen den 13 november 2017 kl 19:00. Information om föreslagna stadgeändringar finns på vår hemsida ernemar.se.

 

Kaffe och smörgås serveras.

 

Väl mött på stämman.

 

Styrelsen

Under medlemsinformation hittar ni – Höstinformation och stadgeändringar.

——————————————————————————————————

Från säsongen 2017 kommer vi att behöva en kod till toaletter och duschar.

Kodbricka  är den enklaste hanteringen. Mer information kommer vid utskick av fakturorna under våren 2017. Ni som ej hör av er,gör det.

Önskar ni bricka och få den hemskickad eller hämtad på expeditionen vid hamnen hör av er. sms:a  0730527756 eller maila: pelle_johansson@telia.com

Från  i år finns en bom  med kodlås vid rampen. För ej avtalsbundna är rampen avgiftsbelagd med 250:- / tillfälle eller 400:- / år.  Se särskild information vid anslagstavla vid hamnen, eller kontakta EHEF.

Bom vid ramp EHEF 1

 

Arbetsdagar Vår  22 -23 april och 6 maj.             Höst  21 – 22 okt och 11 nov

Samling kl  09:00,  vid 12:00  serveras lunch och vi håller på till ca:14:00.

Arbetsplikten är uppdelad på 1 dag på våren och 1 dag på hösten. Avgiften för ej genomförd arbetsplikt är 438 kr / gång.

Om ni har svårt att närvara någon av dessa dagar så tag kontakt med styrelsen så kan vi förhoppningsvis ordna så att arbetsplikten kan utföras vid annat tillfälle.

Årets föreningsstämma   hålls i OSS-lokalen söndag 19 nov kl 15:00