Miljöpolicy EHEF

Miljöpolicy för Ernemar hamn e.f.

Ernemar hamn e.f arbetar för ökad miljöansvar för verksamheten vid Ernemar hamn. Verksamheten som vi arbetar med i föreningen kräver att vi följer miljölagstiftningen och ständigt arbeta med förbättringar mot bättre miljö och hälsoanpassad verksamhet i våran förening.

Medel – ett systematiskt arbete

Ett systematiskt miljöarbete i Ernemar hamn ekonomisk förening innebär att:

  • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i Ernemar hamn ekonomisk förenings miljöarbete.
  • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
  • Styrelsen eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen efterlevs och successivt revideras.
  • Styrelsen eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av Ernemar hamn ekonomisk förenings miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål.

Mål

Ernemar hamn ekonomisk förening ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

EHEF har antagit en miljöpolicy där vi skall följa lagstiftningen och förbättra och informera medlemmar i våran förening mot intern- och extern miljöpåverkan.

Ett mål är att minska våran inverkan på miljön med giftiga båtfärger på båtbottnar.

Hantering av båtbottnar vid slipning och spolning av båtar med giftiga färger som ej är miljövänliga skall varje båtägare se till att samla upp skadliga rester vid arbete med bottenfärger.

Framtida mål med miljöarbeta vid bottenspolning är enkel hantering av andra metoder än spolplatta. Alternativ är ett slutet spolsystem med högtryckstvätt och sug monterad på mobil vagn.

Styrelse ordf. Per Johansson

Dokument som berör våran verksamhet för nedladdning :

EHEF miljöpolicy

Bottentvätt

Transporter